ผ้าม่านจีบ

ผ้าม่านนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการตกแต่งบ้านเลยทีเดียว

ผ้าม่านเพิ่มความสวยความหรูหราให้กับตัวบ้านและยังเพิ่มความ
ร่มเย็นให้กับตัวบ้าน ผ้าม่านที่จะกล่าวถึงนี้คือ ผ้าม่านจีบ
ผ้าม่านจีบ เป็นผ้าม่านแบบมาตราฐานสากลคือ 
เย็บเป็นจีบและสอยแบ่งจีบเป็น3จีบเท่ากันและรีดอัดจีบ
ให้เกิดความปราณีตเรียบร้อย
ผ้าม่านจีบใช้ได้กับรางเอ็ม,รางไมโคร,รางตัวซี,รางโชว์,รางไม้

Visitors: 118,220