ม่านพับ

ผ้าม่านพับเป็นผ้าม่านแบบสมัยใหม่ คือเมื่อดึงม่านจะพับเก็บอยู่ด้าน
บนจะพับเก็บเป็นชั้นๆ จะพับได้กี่ชั้นนั้นขึ้นอยู่กับความสูงของประตู
หรือว่าหน้าต่างนั้นๆ

Visitors: 118,791